149 – Waar vind ik Jezus

Afspelen

Waar vind ik Jezus

Waar vind ik Jezus, waar vind ik vrede?
Kunt gij mij zeggen,waar vind ik Hem?
Waar Jezus is, daar is het rein,
daar noem `k gewis de hemel mijn,
daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn.
Daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn.

Wilt gij Hem vinden, Hem toebehoren?
Ik zal u zeggen waar gij Hem vindt.
In de gemeente, daar vindt gij Hem,
daar leeft, daar tabernakelt hij,
daar spreekt zijn mond tot u en mij.
Daar spreekt zijn mond tot u en mij.

Daar werkt uw Jezus in zijne knechten,
in uw apost`len, daar vindt gij Hem.
En klopt gij daar in ootmoed aan,
ziet g`u de deur wijd opengaan,
ziet gij Hem vol genade staan.
Ziet gij Hem vol genade staan.

melodie met toestemming Rainer Schröter