150 – Waterstromen zal ik gieten

Waterstromen zal ik gieten

Waterstromen zal ik gieten,
zo sprak God, door sterke hand!
Klaat`rend zullen bronnen vlieten
door het hete, dorre zand,
waar de pelgrim nu versmacht,
zal `t een lustoord zijn vol pracht.

Ja, Gods Geest is uitgegoten
op het late nageslacht;
Christus doopt door zijn apost`len,
die thans werken in zijn kracht,
en zij nodigen ons uit
te behoren tot zijn bruid.

Waar nu `t kinderlijk geloven
is gekweekt door `t dienend woord,
ziet men `t groen in frisheid bloeien;
`t dorre land wordt vruchtbaar oord.
Ja, een milde zegensstroom
drenkt nu gras en kruid en boom.

Geen media