151 – Wat God doet, dat is welgedaan

Afspelen

Wat God doet, dat is welgedaan

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is hoog verheven;
mag ik die wil vaak niet verstaan,
‘k zal mij vertrouwend geven.
Gods liefde waakt,
en zo Hij ‘t maakt,
is ‘t immer mij ten goede,
‘k ben veilig in zijn hoede.

Wat God doet, dat is welgedaan
zij d’ aanvang van ons weten;
het komt in ‘t leven er op aan
dit nimmer te vergeten.
Wat rust het schenkt
als elk bedenkt a
an ied’re nieuwe morgen:
God zal vandaag weer zorgen!

melodie met toestemming Rainer Schröter