152 – Wat kost’lijk levend water

Afspelen

Wat kost’lijk levend water

Wat kost’lijk levend water,
en zuiver als kristal,
vloeit uit de troon des Heren,
heil brengend overal.
Refrein

Welk een geluk en vreugde
is mij in U bereid;
Gij zijt de levensbronne,
in U is zaligheid.
Refrein

Verkwikkend levenswater,
stroomt door de hof met macht;
hier nog in ‘t land der hope,
geeft het de pelgrim kracht.
Refrein

Refrein:
Hemelleven wil het geven steeds in overvloed,
zaligheid en vreugde werkend, diep in ons gemoed.

melodie met toestemming Rainer Schröter