153 – Wat zoete troost wacht ons

Wat zoete troost wacht ons

Wat zoete troost wacht ons
na zware zielestrijd.
Gij komt, o Heiland, ons nabij,
staat in d’ apost’len ons terzij.
liefde is zo rein
en mild als zonneschijn.
Refrein

Gij, bron van troost en licht
in ‘t godd’lijk heiligdom,
vul ons met frisse krachten aan,
opdat w’ al strijdend voorwaarts gaan.
Gij voert ons doelbewust
naar ‘t land van eeuw’ge rust.
Refrein

Refrein:
d’ Apost’len van heden
hebt Gij, o Heiland, gegeven,
uit hen stroomt goddelijk leven
en wordt ons verkwikking bereid.

Afspelen

melodie met toestemming
Rainer Schröter