154 – Welk een stroom van reine liefde

Afspelen

Welk een stroom van reine liefde

Welk een stroom van reine liefde,
breekt zich baan uit Jezus hart;
komt tot mij door zijn apost’len,
geeft mij steun bij leed en smart.
Liefde zonder wederga
stroomt mij toe uit deze bron.
O, dat elk die reine liefde
in haar volheid omvatten kon.

Ik wil zingen van de daden
door Gods zoon aan mij verricht;
door het woord van zijn apost’len
wordt mijn Geestesoog verlicht.
Liefdebron, Gij zijt mij heilig,
slechts door U mijn ziel herleeft;
liefde zonder wedergade,
Gij mij troost en nieuwe krachten geeft.

melodie met toestemming Rainer Schröter