155 – Welk een vreugde schenkt het mij

Welk een vreugde schenkt het mij

Welk een vreugde schenkt het mij,
welk een rijk genot: d
at Gods zoon zo van nabij
leidt mijn levenslot.

Uit genade ken ik Hem
door `t apostelwoord;
daarin wordt Gods liefdesstem
hier op aard` gehoord.

Naar een eeuwig heerlijk doel
wijst Hij mij het spoor.
Welk een zalig, blij gevoel,
dat `k Hem toebehoor.

Geen media