156 – Welk een vriend is onze Jezus

Afspelen

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
o hoe hoog is Hij gezet;
Hij bewerkt ons Gods verzoening,
ook als vrucht van zijn gebed.
Wie kan zeggen, wie kan weten,
hoeveel heil ons wordt bereid,
als Hij smekend bij de Vader
op ’t verbond der liefde pleit.

Als de zondemachten dreigen,
zware strijd de ziel benauwt,
laat ons dan tot Jezus vluchten,
Hij, de rots van ons behoud.
Dan bewijst zich Jezus trouwe,
hoe zijn liefde op ons let,
als de machtige verlosser,
die verhoort ons zielsgebed.

Is het tranenbrood de spijze,
doornenvol ons levenspad,
moeten wij soms veel ontberen
wat ons hart zo gaarne had;
zijn van vrienden wij verlaten,
en de vijand zoekt ons leed, o,
dan is ons Jezus alles:
Koning, Priester en Profeet.

melodie met toestemming Rainer Schröter