157 – Wie maar de goede God laat zorgen

Afspelen

Wie maar de goede God laat zorgen

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt en helpt Hij wonderbaar.
Wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Want Hij geeft juist wat wij behoeven
naar lichaam en naar ziel en Geest;
Hij kent de grens van ons vermogen,
is onze helper steeds geweest.
’t Is alles liefde wat Hij doet,
zijn weg is altijd wijs en goed.

Treedt vrolijk voort op ’s Heren wegen
en neemt uw taak getrouw in acht;
’t wordt eind’lijk alles u ten zegen
wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op Hem ziet,
begeeft, verlaat Hij eeuwig niet.

melodie met toestemming Rainer Schröter