159 – Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf

Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf

Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf,
o heerlijk levenswoord;
gij zijt mij tot een stok en staf,
o heerlijk levenswoord.
Refrein

Uit d’ apost’len klinkt gij met kracht,
o, heerlijk levenswoord;
licht der ziele in donk’re nacht,
o, heerlijk levenswoord!
Refrein

Lief’lijk klinkt gij op blijde toon,
o, heerlijk levenswoord;
reddend woord van des Vaders troon,
o, heerlijk levenswoord!
Refrein

Refrein:
Woord, ook ons gegeven,
gij biedt ons nieuw leven,
o, heerlijk woord, o, heerlijk woord,
heerlijk apostelwoord

Geen media