161 – Zalig te weten: ik ben Gods kind!

Afspelen

Zalig te weten: ik ben Gods kind!

Zalig te weten: ik ben Gods kind!
Hij is in Jezus mij welgezind;
want door diens liefde is mij bereid:
volle verzoening en heerlijkheid.
Refrein

Zalig te weten: Jezus, mijn Heer,
is mij de Leidsman, die ik begeer;
Hem wil ik volgen op ‘t smalle pad,
tot mij eens lichte d’ eeuwige stad.
Refrein

Zalig te weten: Jezus is mijn!
Niets kan mij groter rijkdom toch zijn.
Hij geeft mij ruste -trots aards gewoel-
en brengt mij daag’lijks nader aan ‘t doel.
Refrein

Refrein:
‘k Wil daarom zingen, Jezus tot eer:
waar is een Heiland, als Hij mijn Heer,
die in d’ apost’len van deze tijd
door zijn off’rende liefde mijn ziel verblijdt.

melodie met toestemming Rainer Schröter