De GvAC in de tijd van het Coronavirus #3

Nootdorp, 4 april 2020


Geliefde broeders en zusters,

Dit is de derde zondag, waar we door de corona maatregelen, geen eredienst op de gebruikelijke wijze kunnen hebben en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Gelukkig leven wij in een moderne tijd waar ons, in een periode van isolatie, vele alternatieve mogelijkheden geboden zijn om contact met elkaar te hebben, aandacht aan elkaar te besteden en elkaar tot steun en troost te zijn.

Het was al aangekondigd dat er broeders druk bezig zijn om ook vanuit onze gemeente de mogelijkheid te bieden, via een uitzending van kerkdienst-gemist, u een eredienst aan te bieden.
Zondagochtend 5 april om 10 uur zenden wij de eerste dienst uit, die u ook later nog kunt beluisteren. Op Goede Vrijdag en Pasen kunt u ook om 10 uur een dienst beluisteren.
Op dit moment is de toegang tot deze dienst alleen mogelijk via het internet. U gaat op uw PC, Tablet of Mobieltelefoon in het internet naar https://kerkdienstgemist.nl en tik dan gvac in. U wordt dan naar onze diensten geleid. U heeft geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig. U doet dit dus via de website, maar er is ook een gratis app voor iOS of Android . Het betreft alleen geluid, voor beeld hebben wij helaas de infrastructuur niet.

Zojuist ontvang ik ook het overzicht van diensten van onze Duitse gemeente, de Apostolische Gemeinschaft. Ook zij hebben de mogelijkheid ingericht om erediensten via internet te volgen. In de bijzondere tijd voor Pasen wordt er aandacht aan deze week besteed met voor iedere dag een prediking. Informatie hierover vind u op www.apostolisch.de onder Aktuelles.

NPO1 Radio zend zondag 5 april om 11:06 een interview uit met de titel “Van ‘we are the world’ tot ‘zon’, en in Het Spoor Terug: Apostelkind. Het gaat hier over een nieuw verschenen boek van Renske Doorenspleet , een leven m.b.t. het Apostolisch Genootschap. In de VPRO gids staat reeds een voorbeschouwing.
De NAK zend naast hun zondagsdiensten nu ook hun eredienst op woensdagavond om 20 uur uit. Dit via https://nak-nl.live/ met beeld en geluid. NPO2 heeft ook mooie en goede uitzendingen op zondag.

Er zijn vragen bij het bestuur binnengekomen over het avondmaal en hoe dat geregeld kan worden. Wij maken in deze tijd geen extra regelingen om hier of daar avondmaal te kunnen vieren en wij zien af van oude gebruiken om het avondmaal te kunnen ontvangen. Wij willen solidair zijn met de vele christenen die geen mogelijkheid hebben om aan het avondmaal deel te nemen.
Het avondmaal is een gemeenschapsmaal, waar de gelovigen – in de drieenig God en het geloof in het offer dat Jezus gebracht heeft – het heiligavondmaal vieren ter gedachtenis aan Jezus Christus, de gemeenschap met hem en het nieuwe verbond met God. Daarom vindt deze viering in de erediensten plaats. Uitzondering is alleen daar waar huispriesters bezoeken brengen aan zieken en hen die door lichamelijke omstandigheden niet naar de erediensten kunnen komen. In deze situaties kan de dienaar bij het bezoek het avondmaal volledig vieren.

N.a.v. mijn vorige brieven zijn er vijf ervaringen met het luisteren en kijken naar andere kerkdiensten met mij gedeeld. Deze broeders en zusters hebben het erg fijn gevonden om op zo een manier toch een dienst mee te kunnen maken. De verbondenheid onder christenen is groot en de ervaring hoe anderen het doen is bijzonder, vooral als die zeer veel overeenkomst heeft met dat wat je gewent bent. Het was de verbondenheid met God en de gelovigen dat als goed doend ervaren werd. Het volgen van erediensten via de media is dan toch een goede zaak in deze tijd van corona.

Deze week bereikte mijn vrouw en mij een kaart van een buurvrouw, die ik graag met u wil delen.
Het is niet alleen Gods steun die wij nodig hebben, maar ook elkaars steun in gedachten, gebed, een telefoontje, een bloemetje of een kaart.

Ik wil besluiten met Efeziërs 1:11-12;
God zal ons redden! Alles gebeurt zoals God het wil. Lang geleden nam hij het besluit dat wij bij hem zouden horen. Daarom stuurde hij Christus naar ons toe. Daardoor konden wij in Christus gaan geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is. (nieuwe vertaling)

In dit opzicht, heb vertrouwen en wees getroost.

Hartelijke groeten
Ronald Bonsema