162 – Ziet, hoe Daniël in Babel toevend

Ziet, hoe Daniël in Babel toevend

Ziet, hoe Daniël in Babel toevend,
driemaal daags tot God ‘t gebed opzendt;
en door ‘t venster met een zielsverlangen,
dan zijn blik naar Sion wendt.
Refrein

Zalig Hij die in de loop des levens,
naar het goede Gods in Sion streeft!
Naar ‘t jeruzalem van onze vaad’ren,
steeds een venster open heeft.
Refrein

Vat dus moed, wees trouw Jeruz’lems kind’ren
en betracht, bewaart de Godsgeboôn;
heft de hoofden op! De stonde nadert
dat de Heer komt met zijn loon.
Refrein

Refrein:
Is uw venster open naar Jeruzalem,
waar gij ‘s Heren tempeldienst en schatten kent,
als bij morgen, middag, avondstonden,
gij de blik naar Sion wendt?

Geen media