163 – Zoals de glanzende sterren verbleken

Afspelen

 

 

Zoals de glanzende sterren verbleken

Zoals de glanzende sterren verbleken,
als ‘t licht der zonne de duisternis breekt,
zo zal het glanzen der wereld verwazen,
bij ‘t licht dat God in zijn liefde ontsteekt.
Refrein

Hebt gij voor Jezus hier dienend gestreden,
trouw’lijk vermeld: zijne waarheid breekt baan.
Gaat gij eens heen, toch zal blijven en leven,
rijpend tot vrucht, wat in liefd’ is gedaan.
Refrein

Hemelse gaven -wie kan ze omvatten?-
deelt zijne hand ons in ‘t heiligdom mee;
nimmer zal Hij een der zijnen vergeten,
lonend hun werk met zijn liefde en vreê.
Refrein

Refrein:
Laat liefde lichten bij werk en plichten,
dat zal bestaan wat in liefd’ is gedaan.
Moet gij dit leven, uw taak hier verlaten,
dat blijft bestaan, wat in liefd’ is gedaan.

melodie met toestemming Rainer Schröter