164 – Zo Gij mijn beide handen neemt

Zo Gij mijn beide handen neemt

Zo Gij mijn beide handen neemt,
mij leidt naar uwe wil,
mijn schreden richt, zo wankel vaak,
dan wordt mijn ziele stil,
dan wordt mijn ziele stil.

Als Gij mij steunt in bange nood,
mij troost in droeve tijd,
mijn toevlucht en mijn schuilplaats zijt,
dan deren leed noch strijd,
dan deren leed noch strijd.

Als Gij mijn pad gebakend hebt,
waarom dan nog geklaagd?
Ik ben uw kind, uw eigendom,
dat Gij in alles schraagt,
dat Gij in alles schraagt.

Waar Gij mij zegent door uw Woord,
mij sterkt zo dicht nabij;
daar ga ik opgericht mijn weg,
vertrouwend, moedig, blij,
vertrouwend, moedig, blij.

Geen media