167 – Hebt gij Mij lief?

Afspelen

 

 

Hebt gij Mij lief?

Hebt gij Mij lief? Wilt gij voor Mij slechts leven?
Zo vraagt ook Jezus ons in deze stond!
Wil dan ook Mij geheel uw harte geven,
indachtig aan ons wederzijds verbond.
Hebt gij Mij lief? Laat niets u dan verhind’ren,
waardeert en acht elkander als Gods kind’ren;
blijft daarin trouw, hoe men u smaad’ of griev’,
hebt zó Mij lief!

Ja, ‘k heb U lief! Gij weet, Heer, alle dingen,
mijn hart is vaak opstandig en verkeerd;
o, dat uw Geest mijn ziel geheel doordringe,
mij vorme naar het beeld, door U begeerd.
Leer mij steeds meer naar uwe wil te vragen,
uw naam ter eer vergeven en verdragen;
dat ik -als Gij- bewijz’ aan wie mij griev’:
tòch heb ‘k U lief!

melodie met toestemming Rainer Schröter