168 – Heer, zie mij biddend staan

Heer, zie mij biddend staan

Heer, zie mij biddend staan,
als uw verloren kind;
mijn hart in ootmoed vraagt’
of ‘k nog genade vind.
Er is geen and’re weg,
die voor mij openstaat;
dies wend ik mij tot U,
mijn heil, mijn toeverlaat!
Mijn heil, mijn toeverlaat!

O, schenk mij uw genâ,
erbarm U mijner Heer.
‘k Vertrouw op U alleen,
zie gunstrijk op mij neer.
Mijn hart verlangt naar U,
‘k gevoel mij schuldbewust;
o, hoor mijn kinderbeê,
en geef mijn ziele rust.
En geef mijn ziele rust.

U ken ik als mijn God,
die m’ als een Vader mint;
die ‘t levensbrood mij breekt,
mij koestert als uw kind.
In ootmoed vraag ik U:
ontferm U over mij,
geef rust aan ‘t moede hart
en spreek mijn ziel weer vrij.
En spreek mijn ziel weer vrij.

Geen media