170 – O ziele, die ruste wil vinden

O ziele, die ruste wil vinden

O ziele, die ruste wil vinden,
laat Jezus uw losser dan zijn;
in Hem welt de bron der genade,
zijn bloed maakt uw harte weer rein.
Refrein

O, zoek dan verlossing van zonden
bij `t kruis van uw Heer in zijn bloed.
Dan zult gij het volle heil vinden,
als `t kost`lijke, hemelse goed.
Refrein

O, zalige hope des levens,
met al de verlosten te zijn;
ik ga in gelove dan verder,
dan is eens de erve ook mijn.
Refrein

Refrein:
Erken dan de daad der verlossing,
val Jezus, uw Heer dan ten voet.
Zo geeft u de Heiland, zo geeft u de Heiland
ook heden het leven uit Hem door zijn bloed.

Geen media