171 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Afspelen

 

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,
verlos mijn ziel van zond’ en pijn;
mijn hart staat voor uw liefde open,
o laat het steeds uw tempel zijn.
De eng’len van uw goedheid zingen,
zij roemen uwe liefdegloed;
laat Heer, uw licht in ‘t hart mij schijnen,
en dringen diep in mijn gemoed.

O Heiland, zie toch het verlangen,
waarmee ik uwe komst verbeid;
ootmoedig wil ik U ontvangen,
mijn harte is geheel bereid.
Want zijt Gij in mijn ziel geboren,
dan deren mij noch leed, noch smart,
omdat ik U mag toebehoren
voor eeuwig, Heer, met heel mijn hart.

melodie met toestemming Rainer Schröter