172 – Rijk in God, zoals eens Job was

Rijk in God, zoals eens Job was

Rijk in God, zoals eens Job was,
wil ik, lieve Vader, zijn;
danken ook in zware dagen,
danken ook bij leed en pijn.
Want uw liefdevol erbarmen,
smaak ik ied’re dag steeds weer.
In elk lijden krijg ‘k vertroosting,
voel ‘k mij dichter bij u, Heer.

Wil, o Heer, mij steeds nabij zijn,
geef mij kracht, geloof en rust,
dat ik altoos van uw liefde
en uw trouw mij ben bewust.
Gij alleen zult uitkomst geven,
wonderbaarlijk, heerlijk, blij;
en ‘t geprangd gemoed krijgt vrede,
uw genade spreekt mij vrij.

Geen media