173 – U, mijn Heiland, Jezus Christus

Afspelen

 

 

U, mijn Heiland, Jezus Christus

U, mijn Heiland, Jezus Christus,
zoekt mijn ziel in leed en druk.
Help mij, milde vredekoning, dragen
’t zachte Heilandsjuk.
Dagelijks voel ik mij kleiner,
daag’lijks vind ik nieuwe schuld.
Neen, niet altijd, niet volkomen
is mijn hart van U vervuld.

Gij, Heer, kent wel mijne zwakheid,
doch verwacht en heb geduld.
Doe mij aan met uwe sterkte,
Gij mijn ziel met kracht vervult.
Doe mij vaster m’ aan U hechten,
vorm mijn harte, U ter woon.
Slechts naar U is mijn verlangen,
slechts naar, des Vaders zoon.

O, doordring met uwe liefde
toch mijn ziel, die naar u dorst,
geef haar nieuwe levenskrachten,
ja, betoon u, levensvorst.
Jezus, hoor mijn zielsverlangen,
angstig vraagt het moede harte:
Heiland, kom en droog mijn tranen,
kom, en lening mijne smart.

melodie met toestemming Rainer Schröter