174 – Vlucht met uw zonden tot Jezus

Vlucht met uw zonden tot Jezus

Vlucht met uw zonden tot Jezus, die leeft,
Hij toch alleen u de ruste weer geeft.
Slechts in zijn Rijk zijt gij veilig en vrij,
daar is genade voor u en voor mij.
Refrein

Dat Rijk des vredes, die plaats tot behoud,
wordt door apost`len in mensen gebouwd;
in dat gebied zich Gods Zoon openbaart,
brengend verlossing en heil hier op aard`.
Refrein

Refrein:
Zijn heerschappij maakt waarlijk vrij,
zijn heerschappij maakt waarlijk vrij.
Hem is gegeven de wijsheid, de kracht,
die ons ten leven,
verbreekt satans macht.

Geen media