175 – Vredekoning, vol genade

Vredekoning, vol genade

Vredekoning, vol genade,
Gij biedt ons een rijk onthaal,
nu g’ ons heden weder nodigt:
komt, aan ‘t heilig avondmaal.
Dankbaar willen wij genieten
van de dis, door U bereid,
‘t harte vindt daarin verkwikking,
en de ziel haar zaligheid,
en de ziel haar zaligheid.

Vrede, zegen, heil, erbarming,
liefde, goedheid, vriend’lijkheid,
daarmee spijzigt G’ onze ziele,
en bereidt G’ ons zaligheid.
Innig dankbaar voor die gaven,
roemen wij uw liefdedaân,
en verhogen in ons loflied,
Heer, uw onvolprezen naam!
Heer, uw onvolprezen naam!

Afspelen