176 – Zie, biddend komen wij tot U

Afspelen

 

 

Zie, biddend komen wij tot U

Zie, biddend komen wij tot U: Heer schenk uw volk genâ!
Dat elk, van zondenlast bevrijd, in vreugde huiswaarts ga.
De blijde boodschap klinkt ook thans: ’t is nog genadetijd!
Dat opent ons een paradijs van hoogste zaligheid.
Refrein

Wij naad’ren biddend tot uw troon, bewust van onze schuld,
maar ook van uw barmhartigheid, uw eind’loos groot geduld.
O, neem d’ erkenning onzer ziel als offerande aan;
onthoud uw Vaderliefd’ ons niet, wees met uw volk begaan.
Refrein

Refrein:
Ontferm U over ons, o, bron van liefd’ en licht.
Toon ons in uw verzoeningsdienst, uw vriend’lijk aangezicht.

melodie met toestemming Rainer Schröter