178 – Blijde wil ik luid verkonden

Afspelen

 

 

Blijde wil ik luid verkonden

Blijde wil ik luid verkonden,
dat de Heer apost’len gaf,
want hun woord, vol geest en leven,
dient mijn ziel tot stok en staf.
Met de macht, aan hen gegeven,
spreken zij van schuld mij vrij, n
aar het machtwoord van hun Zender:
Wie u hoort, die hoort ook Mij!

Dankbaar wil ik nu belijden
Hem, die mij mijn schuld vergaf;
die mij zelfs -door zijn apost’len-
helpen wil tot over ’t graf.
Want zijn woord: Wat gij, apost’len,
bindt op aard’, dan wel bevrijdt,
is van kracht, ook in de heem’len,
geldt voor tijd en eeuwigheid.

melodie met toestemming Rainer Schröter