179 – Dankbaar kan ons lied nu klinken

Dankbaar kan ons lied nu klinken

Dankbaar kan ons lied nu klinken
voor het woord van Gods gena;
juichend zwellen onze zangen,
prijst de Heer, halleluja!
Refrein

Groot is God in al zijn liefde,
in erbarmen en geduld;
door de wond’re daden Christi
is mijn hart met vreê vervuld.
Refrein

Eerstelingen, wilt Hem eren,
prijst uw God in werk en lied,
zodat uit uw oog zal stralen
‘t geen uw ziel hier is geschied.
Refrein

Refrein:
Vreugdetonen klinken allerwegen,
roemen ‘s Heren wondergrote zegen,
looft, brengt met blij geklank
uw hartensdank!

Geen media