180 – De grote Arts is ons nabij

Afspelen

 

 

De grote Arts is ons nabij

De grote Arts is ons nabij
met wonderbare krachten.
Hij staat elk met zijn hulp ter zij
die ‘t heil van Hem verwachten.
Refrein

Gelenigd is mijn zielesmart,
gedelgd zijn al mijn schulden;
verlost ben ik van angst en nood
die eerst mijn ziel vervulden.
Refrein

Komt broeders, heft een loflied aan
en roemt in zijn genade;
gij zusters, paart uw stem daarbij,
en prijst zijn liefdesdaden.
Refrein

Refrein:
Zingen wij met blijde klank, nu een lied van lof en dank.
Jub’len blij tezamen: halleluja, amen.

melodie met toestemming Rainer Schröter