181 – Een genadestroom vol van zaligheid

Afspelen

 

 

Een genadestroom vol van zaligheid

Een genadestroom vol van zaligheid
biedt mij Jezus door d’ apost’len aan;
brengt mijn ziel tot rust, maakt het hart verblijd,
reinigt mij, hoe ook met schuld belaân.
‘k Werp dus zonder schroom mij in deze stroom,
nu gevoel ik Jezus liefdegloed.
Ja, Hij deelt mij mee ware zielevree,
die het bitterst lijden zelfs verzoet.

Thans weer opgericht en bevrijd van schuld,
met mijn Heiland een van hart en zin,
neem ik doelbewust en bezield met lust,
op Gods arbeidsveld mijn plaats weer in.
Nu met meer geduld en gena vervuld,
wil ik trachten, om voor groot en klein,
in oprechte zin en uit broedermin,
tot een zegen, tot een hulp te zijn.

melodie met toestemming Rainer Schröter