185 – ‘k Heb in Jezus heil gevonden

Afspelen

 

 

‘k Heb in Jezus heil gevonden

‘k Heb in Jezus heil gevonden,
rust ontving mijn moede ziel;
voor zijn liefde en ontferming,
ik vol dank nu nederkniel.
Door zijn Heilands woord vol liefde,
stilt Hij honger mij en dorst,
doet Hij zaal’ge rust mij smaken,
vrede vinden aan zijn borst.

O hoe heerlijk, o hoe zalig,
van de zondenschuld nu rein
in de nieuwgewerkte daden
met mijn Jezus een te zijn.
Waar, door heil’ge band verbonden,
ook zich meldt d’ ontslaap’nenschaar,
en wij zielevreugde smaken
aan des Heren dienstaltaar.

O, hoe schoon is ‘t in de hemel
die ons Jezus hier bereidt,
waar de ziel van alle banden
die haar knellen wordt bevrijd.
En wij allen uit genade
mogen roemen: God is goed!
want in d’ arbeid der apost’len
treedt ons Jezus tegemoet.

melodie met toestemming Rainer Schröter