186 – Heer, Gij schenkt mij rijke zegen

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen,
Gij verblijdt mij met uw heil;
Gij geeft licht op al mijn wegen,
uw gena is zonder peil.
‘k Wil met wat Gij schenkt, o Heer,
and’ren dienen tot uw eer,
and’ren dienen tot uw eer.

Gij geeft telkens nieuwe krachten
en versterkt de liefdesband;
maakt mij vrij van duist’re machten,
leidt mij aan uw Vaderhand.
‘k Wil met uwe hulp, o Heer,
and’ren dienen tot uw eer,
and’ren dienen tot uw eer.

Ja, mijn hart zal vrolijk juichen,
daar Gij mijner steeds gedenkt;
‘k wil aan allen ‘t heil betuigen,
dat Gij mij zo rijk’lijk schenkt.
‘k Wil met meerder liefde, Heer,
and’ren dienen tot uw eer,
and’ren dienen tot uw eer.

Afspelen