187 – Heer, ik ben er, Gij zijt mijn!

Heer, ik ben er, Gij zijt mijn!

Heer, ik ben er, Gij zijt mijn!
O wat zalig lot;
het hoogst geluk, verlost te zijn,
slechts door U, mijn God.
Refrein

Hoe was verstrikt mijn zondig hart,
‘k lag daar hulp’loos neer;
dank Heer, U zag mijn leed en smart,
gaf mij vrijheid weer.
Refrein

Gij Heiland, Gij mijn Redder zijt,
‘k richt op U mijn oog;
en dat ik U mijn leven wijd,
dienen U steeds moog.
Refrein

Refrein:
O liefdesdaad, ’t apostolaat
draagt mij de vrucht des kruises af,
de ziele hoort ’t verzoeningswoord
van Hem, die ’t offer gaf.

Afspelen