188 – Heerlijke, lieflijke plaatse

Afspelen

 

 

Heerlijke, lieflijke plaatse

Heerlijke, lieflijke plaatse,
waar ik zo gaarne toef,
en in uw vrede mij koester,
die ik steeds weer behoef.
Mij zijn de zonden vergeven,
mijn hart is waarlijk vrij.
`k wil in uw Geest, Heer nu leven,
genade schonk U aan mij.

Heerlijk heeft Gods licht geschenen
door het apostelwoord;
vrijheid, genade, verlossing
kwam uit d`erkenning voort.
Ons zijn de zonden vergeven,
wij zijn verheugd en blij,
bieden ook and`ren dit leven
en spreken elk ander weer vrij.

melodie met toestemming Rainer Schröter