189 – Het juk is nu verbroken

Het juk is nu verbroken

Het juk is nu verbroken,
de banden zijn geslaakt;
het heerlijkst woord gesproken,
dat vrij en zalig maakt.
Laat ons nu vrolijk zingen
van Godes liefdesmacht,
zijn zoon heeft door d`apost`len
verlossing ons gebracht.

Gods engel treedt nu nader
in deez` gewijde stond`,
vernieuwend met de Vader
ons wederzijds verbond.
Komt, laat ons Hem nu dienen,
die Heer der heerlijkheid,
die ons uit louter liefde
de dis weer heeft bereid.

Afspelen