191 – Hoe zal ik U ontvangen?

Afspelen

 

 

Hoe zal ik U ontvangen?

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe U begroeten, Heer?
Ik hunker naar uw komen
nu daag’lijks meer en meer.
O Jezus, licht der wereld,
verlicht het harte mij,
opdat ik toch moog’ leren
wat U behaag’lijk zij.

Ik lag in zondebanden,
Gij maakte mij weer vrij.
In uw gezantschap zijt Gij
mij altijd toch nabij.
O, maak mij uwer waardig,
en schenk mij ‘t hemels goed
dat mot noch roest kan schaden,
geef mij een rein gemoed.

Want dra zal Hij verschijnen
als Heerser van ‘t heelal,
waarbij Hij de getrouwen
weer tot zich nemen zal.
Nog is die dag verborgen,
maar ‘t uur heel spoedig naakt;
daarom, o broeders, zusters:
weest biddend, werkt en waakt!

melodie met toestemming Rainer Schröter