192 – Ik heb een schat ontvangen

Ik heb een schat ontvangen

Ik heb een schat ontvangen,
die mij zo zalig maakt;
een vriend door God gegeven,
die zondebanden slaakt.
Hij geeft mij vreed’ en zaligheid
en lenigt al mijn smart;
Hij is de bron der liefde,
de zonne voor mijn hart.
Hij is de bron der liefde,
de zonne voor mijn hart.

Zijn Woord, vol kracht en leven,
leidt m’ in herboren staat;
het bouwt mij tot Gods tempel,
en vormt mij naar zijn raad.
Het geeft mij hoop en strijdensmoed,
geeft mij tot dienen lust;
het reinigt mij van zonden,
en geeft mijn ziel steeds rust.
Het reinigt mij van zonden,
en geeft mijn ziel steeds rust.

Die zielevriend op aarde
is Jezus, ‘s Vaders zoon;
die in d’ aposteleenheid
heeft opgericht zijn troon.
Van daaruit geeft Hij mij zijn raad,
leidt mij in ‘t rechte spoor;
ja, met die Vriend mijns harten
ga ik het leven door.
Ja, met die Vriend mijns harten
ga ik het leven door.

Geen media