193 – Ik vond bij Jezus vreed’ en rust

Afspelen

 

 

Ik vond bij Jezus vreed’ en rust

Ik vond bij Jezus vreed’ en rust,
als d’ een’ge levensbron;
waar Sarons roos, der ogen lust,
ons hart bekoren kon.
Hier aan d’ aloude Jacobsput
mocht ik mijn Heiland zien;
en op des heil’gen Thabors top,
mijn hulde Hem ook biên.
Mijn hulde Hem ook biên,
mijn hulde Hem ook biên,
en op des heil’gen Thabors top,
mijn hulde Hem ook biên.

Door Hem met krachten toegerust,
zo streef dan naar de kroon,
die elk, die zijne strijd volbrengt,
ontvangt als zegeloon.
In leed en smart bouw ik op Hem,
zijn dienst geeft mij genot;
Hij neemt mijn zondelast op zich,
ja, Hij mijn Heer en God.
ja, Hij mijn Heer en God,
ja, Hij mijn Heer en God,
Hij neemt mijn zondelast op zich,
ja, Hij mijn Heer en God.

Des Vaders wil was Jezus wet,
diens woord zijn hoogste goed;
zo werkt zijn liefd’ en zijne Geest,
Gods wil in mijn gemoed.
En of mijn dienst ook kort zal zijn,
-als mijne levensduur-
geef, Heer dat ‘k immer ben bereid,
tot aan mijn laatste uur,
tot aan mijn laatste uur,
tot aan mijn laatste uur.
Geef, Heer dat ‘k immer ben bereid,
tot aan mijn laatste uur.

melodie met toestemming Rainer Schröter