195 – Jezus heeft ons uitgenodigd

Jezus heeft ons uitgenodigd

Jezus heeft ons uitgenodigd:
komt, geniet met mij het maal,
‘k geef mijn leven u tot spijze
en vergeef u menigmaal!
Ja, Hij heeft zijn bloed, zijn leven,
off’rend voor ons uitgestort;
heeft de dood de macht ontnomen,
dekt in liefde ons tekort,
dekt in liefde ons tekort.

In diezelfde Geest der liefde
bieden wij ons offer aan,
en wij willen, naar vermogen,
in die liefde blijven staan.
Gaarne off’ren wij ons leven
op het altaar van de Heer,
zijn elkander zo tot zegen
en de Vadernaam tot eer.
En de Vadernaam tot eer.

Geen media