196 – Komt, bieden wij elkander

Komt, bieden wij elkander

Komt, bieden wij elkander
ons hart verzoenend aan.
De kluisters zijn verbroken,
in vrijheid wij weer staan.
Komt, kind’ren Gods, weest vrolijk nu,
de wegen zijn weer vrij,
de midd’laar Gods vernieuwde
’t verbond met u en mij.

Geen Godskind blijve achter,
waar Jezus voor wil gaan;
Hij biedt in zijn apostel
zich tot verzoening aan.
Ons hartensoffer -zo gebracht-
uit liefdedrang alléén,
bindt, als Gods huisgenoten,
ons trouw en vast aaneen.

Geen media