197 – Komt, stemt nu allen jub’lend in

Afspelen

 

 

Komt, stemt nu allen jub’lend in

Komt, stemt nu allen jub’lend in:
God heeft ons lief!
Roemt allen nu zijn zondaarsmin,
God heeft ons lief!
Prijst nu die Heer, zo vol gena,
zijn liefd’ is zonder wederga,
wij zijn verlost, halleluja,
God heeft ons lief!
Refrein

Juicht gij, die Hem zijt toegewijd:
God heeft ons lief!
Smaakt nu zijn liefd’ en vriend’lijkheid,
God heeft ons lief!
Hij is voor ons zo goed en mild,
ons t’ allen tijd een zon en schild;
al onze zielesmart Hij stilt,
God heeft ons lief.
Refrein

Refrein:
God heeft ons lief,
God heeft ons lief!
Komt, stemt nu allen jub’lend in:
God heeft ons lief!

melodie met toestemming Rainer Schröter