198 – Lieve Heiland, uwe goedheid

Lieve Heiland, uwe goedheid

Lieve Heiland, uwe goedheid
was zo groot, zo vol genade,
stortte vrede in de harten,
nam daaruit wat ons mocht schaden.
Refrein

Onze harten brengen Heiland,
U in uw gemeente ere;
onze schuld wilt Gij verzoenen,
en de last in lust verkeren.
Refrein

O, wat wonderbaar fris leven,
wilt Gij in de ziel verwekken;
door het woord van uwe knechten,
wilt Gij onze harten trekken.
Refrein

Vrolijk stijgen dankb`re klanken
als de dank voor deze stonde;
ons is vrijspraak thans geworden,
U vergaf ons onze zonden.
Refrein

Refrein:
Meldt het luid, meldt het luid.
Jezus delgd` uw zonden uit. Delgd` uw zonden uit.

Geen media