199 – Looft de Heer! Hij is de liefde

Afspelen

 

 

Looft de Heer! Hij is de liefde

Looft de Heer! Hij is de liefde,
Hij verlaat de zijnen niet;
vriend’lijk ziet Hij op ons neder
en Hij troost ons in verdriet.

Looft de Heer! Hij is barmhartig!
Na de duist’re, zwarte nacht
glanst de dageraad opnieuw weer
in een stralend, schone pracht.

Looft de Heer voor zon en regen,
waardoor ook het koren groeit.
Prijst de schoonheid van de schepping,
ziet, hoe ‘t need’rigst bloempje bloeit.

Looft de Heer! Ook onder tranen,
als u leed soms wordt bereid.
Weest maar stil, want door dat alles
rijpen wij voor d’ eeuwigheid.

melodie met toestemming Rainer Schröter