201 – Mij is genade wedervaren

Afspelen

 

 

Mij is genade wedervaren

Mij is genade wedervaren,
Godlof! verdiend had ik het niet.
Daarom wil ‘k roemen ‘s Vaders liefde,
prijs ik zijn naam in jubellied,
want zijn ontferming maakt mij blij,
God sprak mij liefdevol weer vrij.
Wondere goedheid eind’loos groot,
Heer, dat Gij mij vergeving bood.

Want door het bloed des lams gereinigd,
ben ik van zonde vrij en rein;
daardoor heeft God aan mij bewezen,
dat ik zijn eigendom mag zijn.
‘k Laat deze vreugde mij niet roven,
zij gaat ‘t verstand zo ver te boven!
Wondere liefde God mij biedt,
louter genade, anders niet.

melodie met toestemming Rainer Schröter