Daily Archives: 5 december 2011

1 post

103 – Midd’laar Jezus

Midd’laar Jezus Midd’laar Jezus, tot verlossing van het mensdom toebereid, die uw uitverkoren schare wenst te brengen waar Gij zijt, zie, uw opdracht van de Vader hebt G’ op aarde trouw volbracht; help ook ons die taak volbrengen door uw goddelijke kracht. Al de namen der verlosten draagt G’ in […]