Daily Archives: 11 december 2011

1 post

143 – Vol van eindeloze liefde

Vol van eindeloze liefde Vol van eindeloze liefde voor wie strijdt de goede strijd; vol geduld en mededogen, is de Geest, die troost en leidt. Vriend’lijk, mild straalt ons steeds tegen liefd’ en trouw van ‘s Heren troon, hemelvreê, gena en zegen is het zoete Jezus loon. Zielekrankheên wil Hij […]