Monthly Archives: december 2011

302 posts

40 – Wees welkom, bron der liefde

Wees welkom, bron der liefde Wees welkom, bron der liefde, wees, levensbron, gegroet! Gij lamp op onze paden en licht voor onze voet. De Godswil, Heiland Jezus, maakt Gij aan ons bekend, door ‘t woord van uw gezanten, die heden Gij ons zendt. O trouwe, goede Herder, die al uw […]

41 – Weest gegroet, gij Godsgezanten

Weest gegroet, gij Godsgezanten Weest gegroet, gij Godsgezanten, komend van nabij en ver; uit wier woord en handelingen Jezus blinkt als morgenster. Gij, die als zijn waarheidsboden ‘t rijk der duisternis belicht, voor zijn macht moet satan wijken, Gods gena is diens gericht. Gij kunt binden en ontbinden door het […]