Yearly Archives: 2019

37 posts

Gedicht van de maand – januari 2020

Ik weet dat een onzichtbaar legerAan mijn kant staat, strijd om rechtOm het werk van Jezus ChristusMij beschermt en voor mij vechtIk weet dat niemand mij kan scheidenVan de liefde van mijn HeerOmdat Hij de schuld betaald heeftIs er geen rancune meerIk weet dat alles wat ik meemaakPast in een […]

Gedicht van de maand december 2019

KOMST Heer, mijn God,mag ik gelovendat uw Naam is‘Ik zal bij je zijn’,een naam als een afspraak,een belofte,een teken van leven? Mag ik gelovendat U ons Leven binnenkomtzo klein en kwetsbaar,zo aards en afhankelijkals een pasgeboren kind? Mag ik gelovendat U tot ons komtals Vredevorstals Heelmeester en Raadsman,die zich laat […]

Gedicht van de maand november 2019

Tot weerziens Dit is het laatste wat ik je kan geven:een handvol bloemen en een enkel woord.Je bent zo ver al van ons weggedreven,ik weet niet eens of jij ons nog wel hoort. Nog klopt je hart voor ons en voor zovelendie naast je gingen al die jaren lang.Verdriet en […]

Gedicht van de maand oktober 2019

Dankdag. Vandaag is een dag om te dankenvoor alles wat goed is gegaan. Vandaag is een dag om te dankenen om daar dan ook stil bij te staan. Vandaag is een dag om te danken,want God is toch goed voor ons geweest. Vandaag is een dag om te dankenal zijn […]

Gedicht van de maand september 2019

Vrede gevraagd Ware vrede.Steeds op zoek naar vrede.In ons bestaan zijn wij steeds op zoek, steeds op zoek. Vrede gevraagd.Licht in ons bestaan.Liefde gevraagd … in vredesnaam.Waar is die Ene mens die ons vrede heeft geleerd.Ik zou Hem willen sprekenwant blijkbaar doen wij iets verkeerd.De vrede is vervaagd en lijkt […]

Gedicht van de maand augustus 2019

Vredesgebed O Heer, Maak mij tot een werktuig van uw vrede, opdat ik liefde betracht, daar waar men mij haat; opdat ik vergeef, daar waar men mij beledigt; opdat ik samenbind, daar waar strijd is; opdat ik de waarheid spreek, daar waar vergissing de overhand heeft; opdat ik het geloof […]

Gedicht van de maand juli 2019

Kerkganger “in den vreemde” Achter mij zingt een manmijn trommelvliezen bol,zijn ritme schokt de bank.Vol overtuiging klinkt het.Lofprijzend is zijn dank. Bij het verlaten van de kerkvalt hij het orgel bij.Zijn echtgenote fluistert sssstmaar hij is veel te blij.Haar diep ontroerde ogenberoeren die van mij. Coby Poelman-Duisterwinkel – uit de […]

Gedicht van de maand – juni 2019

De pluisjes in de Pinksterdienst In haar witte toga stond ze midden in de kerk te blazen als de wind tegen de uitgebloeide paardenbloem pluisjes cirkelden rondom, beschenen door het licht van de door glas in lood komende zon het is als met de wind je ziet hem door de […]

Gedicht van de maand – mei 2019

HEMELVAART FEEST VAN HOOP,VAN BLIJDSCHAP EN VREUGDE, VAN DANKBAARHEID EN HEERLIJK VOORUITZICHT. HOOP, DIE EEN ANKER IS VOOR ONZE ZIEL. BLIJDSCHAP EN VREUGDE OM WAT ONS WACHTBIJ HEM.DANKBAARHEID,OMDAT HIJ ONS IN ALLESIS VOORGEGAAN.VOORUITZICHTNAAR HET NIEUWEJERUZALEM. HEMELVAART FEEST VAN HOOP,VAN BLIJDSCHAP EN VREUGDE,VAN DANKBAARHEID,VAN EEUWIG LEVENIN ZIJN LICHT.

Gedicht van de maand – april 2019

Kerkgangers na Pasen Komend uit de kerk nog vol van wat ze hoorden, verkondigd door de opgetogen predikant voelen ze vernieuwd, herboren een diep versterkte band met de verrezen liefdevolle Heer. Ze groeten blij wie hen passeren ontsluiten sloten van hun fiets, uiten hun vreugde tussen uitlaatgassen, omzeilen glansrijk glas […]

Gedicht van de maand – maart 2019

In veertig dagen, tijd van stil bezinnen, door in onszelf te schouwen, in te keren, tot Hem te bidden, zullen we meer leren, ons leven met vernieuwde blik beginnen. De veertigdagentijd van zich bezinnen, helpt ons ons leven beter te beheren, Hij zal ons helpen dragen ons ontberen, de geest […]

Nieuwe agenda

De agenda is aangepast. De module die we eerder gebruikten werkte niet meer naar behoeven en zijn dus noodgedwongen overgestapt naar een nieuwe.

Gedicht van de maand – februari 2019

VERGEVEN Zal het menselijk zijn wanneer ik faal, dat ik al mijn frustratie op een ander verhaal. Terwijl ikzelf dan verkeerd heb gedacht heb ik bij mijn naaste onnodig leed aangebracht. Door mijn schuld, dat geef ik toe. In eerste instantie weet ik alleen niet hoe en is ‘vergeven’ ineens […]

Gedicht van de maand – januari 2019

Gewoon twee handen…Gevouwen op m’n schootGeknieldZonder woordenU bent grootGewoonGevouwenGeknieldStilOmdat U weet wat ik zeggen wilGewoon twee handenGevouwen op m’n schootGeknieldZonder woordenMaak ik U grootDankbaarGeliefdGelukkigMet UVolkomen vredeIn het nuGewoonGevouwenGeknieldStil Bron ,dagelijkse broodkruimels ,geschreven door Trudy Steegman.