Daily Archives: 22 november 2019

2 posts

Gedicht van de maand december 2019

KOMST Heer, mijn God,mag ik gelovendat uw Naam is‘Ik zal bij je zijn’,een naam als een afspraak,een belofte,een teken van leven? Mag ik gelovendat U ons Leven binnenkomtzo klein en kwetsbaar,zo aards en afhankelijkals een pasgeboren kind? Mag ik gelovendat U tot ons komtals Vredevorstals Heelmeester en Raadsman,die zich laat […]