203 – Als kind`ren Gods verbonden

Afspelen

 

 

Als kind`ren Gods verbonden

Als kind`ren Gods verbonden
en één van hart en zin,
staan wij, door Christus liefde
in ware broedermin.
Refrein

Want tweedracht zaait de duivel,
de vorst van deez` aard`,
docht `t eerst`lingsvolk door Jezus
in d`eenheid wordt bewaard.
Refrein

Standvastig in de liefde,
in brandend ijzervuur,
zo zij steeds ons benemen,
tot aan ons laatste uur.
Refrein

Refrein:
Want slechts de broederliefde,
verheven, hoog en rein,
de wereld zal bewijzen,
dat wij Gods kind`ren zijn.

melodie met toestemming Rainer Schröter