204 – Blijf trouw, o bruid, uw Heiland

Blijf trouw, o bruid, uw Heiland

Blijf trouw, o bruid, uw Heiland,
nog maar een korte tijd;
dan komt Hij tot u weder,
be-eindt de eerst’lingsstrijd.
Hij komt in zijne heerlijkheid,
o waak dus, dat gij zijt bereid.
Refrein

Getrouwheid zal Hij kronen
met ‘t toegezegde loon;
Hij zal zijn bruid versieren
met d’ eeuw’ge levenskroon.
Gij zult met Hem, die binnenleidt,
het Godsrijk zien in heerlijkheid.
Refrein

Refrein:
Blijf trouw, blijf trouw,
o, bruid des Heren, blijf getrouw.
Daarheen gaat ons verlangen,
om Hem als bruid t’ ontvangen,
als bruigom voert Hij ons in de bruiloftszaal,
tot ‘t eeuwig, heerlijk avondmaal.