205 – Dat de harten immer vrolijk

Afspelen

 

 

Dat de harten immer vrolijk

Dat de harten immer vrolijk
en met dank vervuld steeds zijn;
want de liefde Gods bewijst ons,
dat wij zijne kind’ren zijn.
Refrein

God leidt ons in zijne liefde,
staat ons bij in onze strijd,
zijn gena is ‘t, die Hij daag’lijks
over ons, zijn kind’ren spreidt.
Refrein

Zijn w’ oprecht in onze wegen,
dan ons pad verlicht steeds is:
smaken wij reeds hier de zegen,
komen aan het doel gewis.
Refrein

Refrein:
Immer vrolijk, immer voorwaarts,
oog en hart op ‘t doel gericht.
Heerlijk schoon toch is de weg des levens,
die ons voert tot hemelslicht.

melodie met toestemming Rainer Schröter